Ubezpieczenia komunikacyjne

Agent przedstawiający ofertę ubezpieczenia samochodowegoUbezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe (odpowiedzialność cywilna, czyli OC) oraz dobrowolne, a wśród nich na przykład: Autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW kierowcy i pasażerów) czy assistance. To ostatnie rzadko występuje odrębnie. Zazwyczaj jest ono powiązane  z ubezpieczeniem OC lub AC. Zanim zdecydują się Państwo ubezpieczyć swój pojazd, warto zapoznać się z kilkoma informacjami związanymi z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ustawowy obowiązek ubezpieczenia dotyczy przede wszystkim zarejestrowanych w Polsce pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep i pojazdów wolnobieżnych. Ubezpieczenie OC p.p.m. chroni kierowcę wówczas, gdy doprowadzi on do zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku), a w konsekwencji do powstania szkód majątkowych lub osobowych u poszkodowanych. Aktualnie obowiązujące w Polsce sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynoszą: 1 050 000 euro (w przypadku szkód w mieniu) oraz 5 210 000 euro (w przypadku szkód osobowych). Brak ważnej polisy OC może wiązać się z wysokimi karami.

 

Ubezpieczenia dobrowolne – autocasco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance 

Posiadanie dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych AC i assistance może uchronić kierowcę od poniesienia wysokich kosztów związanych z kradzieżą, uszkodzeniem czy holowaniem auta. Ubezpieczenie NNW natomiast może stanowić wsparcie finansowe, jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu i konieczne będą leczenie czy rehabilitacja. 

W naszej ofercie proponujemy wielowariantowe konkurencyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ubezpieczenia flotowe oraz dla pojazdów w leasingu bądź w kredycie.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty lub nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Kliknij tutaj.